Budowa balustrady z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ploty z plastiku na plot i furtę sztachetowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane plot Winylowe na plot i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane plotki PCV na plot i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements